Dodatečná horizontální a vertikální izolace - Kladno Kročehlavy ( 1/2012)

Dodatečná horizontální a vertikální izolace - Kladno Kročehlavy ( 1/2012)

Nově postavený objekt v Kladně nebyl dle posudku odborného znalce dostatečně opatřen horizontálními izolacemi. Bylo tedy nutné provést tzv. "dodatečné horizontální a vertikální izolace".

 

V případě horizontální izolace, pod obvodovou zdí, byla zvolena technologie infúzní clony formou injektáže a na to navazující propojení podlahové izolace, nebo-li základové desky, s obvodovým zdivem pomocí minerální hydroizolační stěrky.