Vytvoření infuzní clony a sanace soklu vnitřní omítky, Ruda u N.Strašecí (8/2013)

 

Zákazník provedl dodatečnou izolaci podlahy. Při této vodorovné izolaci však nebyl vytvořen potřebný izolační přechod mezi horizontální plochou a vertikálním obvodovým zdivem. V této dělící spáře pak docházelo k prostupu vlhkosti zdivem, což se posléze projevilo jako solné výkvěty na vnitřní omítce v soklu cca 80 cm na úrovní podlahy. Projekt tedy řeší dodatečné zaizolování dělící spáry, zamezení případnému vzlínání vlhkosti ve zdivu pomocí injektáže a pak sanace zasažené omítky pod okny a to pomocí hydroizolační stěrky Sulfatexschlämme a sanační omítky Sanierputz-Altweiss.