Sanace soklu včetně horizontální injektáže RD ve Švermově (6/2012)

Sanace soklu včetně horizontální injektáže RD ve Švermově (6/2012)
U zatepleného RD došlo k enormnímu vzlínání vlhkosti u nepodsklepené části objektu. V interiéru se následkem toho začaly objevovat na vnitřních omítkách solné výkvěty. Na základě projektu Remmers se přistoupilo k okopání venkovního soklu, byla odstraněná soklová akrylátová omítka. Zdivo bylo zainjektováno a následně sanováno v systému Remmers KIESOL.