Sanace prvního podzemního podlaží Čechova ul., Kladno (8-9/2012)

Sanace prvního podzemního podlaží Čechova ul., Kladno (8-9/2012)

U zákazníka byl požadavek na užívání sklepních prostor pro uskladnění běžných předmětů (kola, lyže, potraviny a pod.). Stavební konstrukce těchto prostor však již vykazovala nedostatky jak ve vertikální tak i horizontální izolaci, což bylo vzhledem ke stáří objektu pochopitelné. Byl tedy navržen projekt na sanaci této stavební konstrukce vč. injektáže a sanačního systému Remmers Kiesol.