Sanace objektu v Horoměřicích (11/2013)

Sanace objektu v Horoměřicích (11/2013)

Problém netěsnosti hlavní ložné spáry, tedy mezi základovou deskou a obvodovým zdivem, jsme řešili dodatečným utěsněním této spáry pomocí systému Kiesol, rozšířeného o použití elastické silikátové stěrky Elastoschlämme 1K. Následovalo použití sulfátostále hydroizolační stěrky Sulfatexschlämme a zakončeno sananční omítkou Sanierputz-Altweiss.

Zakázku provedla firma ALVANSTAV ČR, s.r.o.