Spárování kamene zahradního jezírka - Huť u Dobříše ( 8/2010)

Spárování kamene zahradního jezírka - Huť u Dobříše ( 8/2010)

Vyspárování kamenného zdiva, jako dělící hráze v zahradním jezírku RD Stará huť u Dobříše

Použitá spárovací hmota Fugenmörtel a mineralizace Kiesol