KIESOL C - injektážní krém - vytvoření clony proti vzlínající vlhkosti

KIESOL C - injektážní krém - vytvoření clony proti vzlínající vlhkosti

Chemická injektáž Remmers :

 

- vhodná předevší pro smíšené zdivo

- účinná látka 80% a možné až do 95% zavlhčenéh zdiva

- šetrná ke statice zdiva

- vhodná i pro maloodběratele

- jednoduchá na zpracování