Vnější sanace zdiva pod úrovní terénu, SVJ Hořovice (5-6/2022)

30.06.2022 09:52

Opět společná akce se společností SaRB s.r.o. Praha.

Požadavek zadavatele, - 2 x SVJ v Hořovicích, byla sanace obvodového vnějšího zdiva - zatékání spodní vody do sklepních prostorů bytovek.

 

Navrženo tedy tzv. dodatečné utěsnění vnějšího zdiva, pomoc systému Remmers - skladba pro vnější dodatečnou izolaci a to hlavně prostřednictvím hybridní hydroizolační stěrky MB 2K + ostatní systémové produkty Remmers.