Sanace vlhkých staveb

30.04.2014 13:12

Dnes velice rozšířený problém u staveb z první poloviny minulého století. Již nefunkční a nebo zcela chybějící vertikální a horizontální izolace staveb jsou příčinou nadměrného zavlhčení zdiva a s tím související krystalizaci solí. Tato krystalizující sůl pak narušuje samotnou stavební konstrukci, resp. omítku, zdivo a zdící spáru. Projevy krystalizace pak spatřujeme na povrchu  jako bílé solné výkvěty.

Nabízíme pomoc při řešení tohoto problému. Pokusíme se zjistit příčiny degradace zdiva, nebo-li zdroje nadměrného zavlhčení stavební konstrukce a navrhneme řešení - opatření, které přemění takový objekt v plně funkční a vám vyhovující pro další užívání.                                          

Naše práce probíhá v souladu s ČSN P 730610 a směrnic WTA, jako 2-9-04, 4-4-04, 4-6-05  a pod autorizací WTA, č. 025/2014.

Fotogalerie: Sanace vlhkých staveb