Sanace prvního podzemního podlaží činžovního domu v Praze 3 ( 3-4/2016)

06.04.2016 21:01


V našem hlavním městě se věnují značné finanční prostředky na rekonstrukci stávajícího bytového fondu. Činžovní domy tak prodělávají velké rekonstrukce a z hlediska zavlhčení zdiva se velká pozornost věnuje sanacím a novým izolacím podzemních podlaží. Sklepní prostory pak získávají svou původní funkci a vytváří se i prevence proti pronikání vlhkosti do podlaží nad úrovní terénu. Společnost Půdy Praha se právě věnuje těmto sanacím a spolu jsme vytvořili již druhý projekt při řešení této problematiky.