Sanace objektu BD - 28. pluku, Praha Vršovice - (10/2017)

11.03.2019 12:39

Zakázku provedla společnost SaRB, další partner pro tuto činnost na území Prahy.

Jednalo se o izolaci zdiva pod úrovní terénu systémem tzv. dodatečného utěsnění zdiva vnějším izolačním systéme. Použita hydroizolační dvoukomponentní stěrka MB 2K opět z provenience Remmers.