Sanace BD v Praze, Žitomírská - (6/2020)

16.06.2020 19:30

Byli jsme osloveni SVJ Žitomírská v Praze 10. 

Sanovat bytové jednotky a provozovny 1.PP v tomto bytovém domě. Opět obnažení cihlového zdiva, horizontální injektáž proti vzlínající vlhkosti a poté sanační skladbu na předmětné zdivo. Vše systémem dodatečního utěsnění zdiva produkty Remmers. 

Od projektu do realizace uplynulo 12 měsíců, samozřejmě na vině prodlevy byl i "covid-19" :-(                                                                                                 

Na projektu jsme spolupracovali s panem Davidem STEHLÍKEM :-)