Kanceláře Kooperativy - Roudnice n.Labem - (10/2020)

11.11.2020 09:48

Velice zajímavý případ degradace zdiva. Vícepodlažní komerční objekt na náměstí v Roudnici n.L.                                                                                                Je běžné, že se v dnešní době přechází při vytápění objektů z tuhých paliv na jiná paliva - plyn / elektřina.                                                                        Zákonitě dojde k tomu, že se přestane používat komínové těleso. Odtah splodin se děje jinou cestou, než byl původní komín. A to je pak ten problém.                        V případě, že nedojde k zakrytí koruny komínu, srážková voda, které se tak dostane do komínového tělesa, protéká vydehtovaným tělesem až k jeho patě. Tam pak dojde ke vsakovaní vlhkosti do zdiva. Ta kromě vzlínání způsobuje i krystalizaci solí a následnou degradaci omítky a zdiva. Bylo tedy navrženo zakrytí koruny komínového tělesa a samotná sanace poškozeného zdiva. Ojedinělý, ale zajímavý případ sanace.