Injektáž bytového domu SVJ Horoměřice (9/2016)

12.10.2016 22:49

Opět řešení problematiky vzlínající vlhkosti. Bytový dům v Horoměřicích z 70 let minulého století (jak to ale letí ). Vytvoření bariéry proti vzlínající vlhkosti pomocí chemické netlakové injektáže aplikací injektážního krému Remmers Kiesol C.