Dodatečná vodorovná izolace bez PODREZÁVÁNÍ zdiva - neinvazivní metoda

26.07.2015 20:33

Obnovit vodorovnou izolaci objektu bez podřezávání zdiva

Vše se stále vyvíjí a proto už dnes nemusíme při pohledu na zavlhčené a zasolené zdivo volat statika, zda náš dům vydrží tzv. podřezávání zdiva a vkládání pevné bariéry proti vzlínající vlhkosti či nikoliv.

Česká norma a související předpisy, které se zabývají touto problematikou, dnes kromě již zmíněné invazivní metody připouštějí i metodu neinvazivní a tedy šetrnou ke zdivu.
Touto metodou je "injektáž" a když ještě doplníme přídomek netlaková, je již na
první pohled patrné, že tato metoda je daleko více dostupnější než metody
původní. Samozřejmě je tím myšleno vlastní provedení dodatečné vodorovné
izolace na objektech, kde již pro jejich stáří je původní izolace nefunkční a
tedy není schopná odolávat jevu, který nazýváme "vzlínající vlhkost ve zdivu".Původní tzv. mechanické metody vyžadovaly již zmíněnou statickou stabilitu objektu a pak samozřejmě dostatečné technické a praktické vybavení zhotovitele. Vodorovnou netlakovou injektáž si ale dokážeme již zhotovit téměř sami. Přesto ale musíme počítat s určitým zaškolení od specialisty, který se zabývá prodejem injektážního media a zároveň zabezpečuje technický servis a poradenství pro tuto technologii.

Dovolujeme si vám nabídnout injektážní krém, který společnost Remmers prodává pod obchodní označením KIESOL C.

Kiesol C -  Speciální krém neobsahující rozpouštědla na silanové bázi určený k injektáži zdiva proti vzlínající vlhkosti.

Je hydrofobním prostředkem pro injektáž zdiva proti kapilárně vzlínající vlhkosti
systémem vrtaných otvorů infúzní clony. Krém se aplikuje horizontálně bez tlaku
do vyvrtaných otvorů ve zdivu, resp. do spár ve zdivu. Lze jej použít i pro
vysoké stupně zavlhčení zdiva. Zvláště vhodný pro pohledové zdivo (cihelné,
přírodní kámen). Není pouze vhodný pro porobeton. Dále je vodný, bezrozpouštědlový s 80% aktivní látky.


Injektáž:

Kiesol C se naplní do zdiva pomocí
vrtů. Úroveň (hladina) vrtů je vždy nad úrovní terénu a nebo ve výšce podlahy.
Podle toho, která úroveň je výše. Vrty zhotovte vodorovně nebo mírně šikmo,
nejlépe do druhé ložné spáry ve zdivu. Plnění vrtů se provádí pomocí
vytlačovací pistole a při větších délkách zdiva pomocí plnící pumpy - Glorie a
plnícího nástavce (trubice). Trubice se vsune co nejhlouběji do vrtu, aby se
celý vrt rovnoměrně vyplnil. Během plnění se trubice volně vytahuje ven z vrtu.
Vzdálenost injektážích vrtů je max. 12 cm dle směrnice WTA č. 4-4-04, s
průměrem od 12 mm výše. Hloubka vrtu je cca - 2 cm celkové tloušťky zdiva. Před
naplněním krémem je nutné vrty vyčistit od prachu po vrtání a spáry ve zdivu
očistit drátěným kartáčem.
Aplikace krému je možná až do 95 % zavlhčení zdiva.

Aby sezabránilo nežádoucímu odpařování účinné látky z vrtů, je možné vrty uzavřít
pomocí cementové malty, pokud provádíme vrty do lícového cihlového či kamenného
zdiva.


Balení :


550 ml Alu sáček s uzávěrem

5 l, 10l a 15 l plastové nádobyDoporučená spotřeba