Co je WTA ?

14.09.2014 20:48

Poměrně často se na našich stránkách setkáváte s pojmem WTA.

Co je tedy WTA ?                                                                             

                                                                                             

WTA - Wissenschaftlich Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege (Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památkové objety) vznikla v Německu v roce 1976 jako organizace sdružující vědce, odborníky z praxe a další specialisty s cílem maximálně zkvalitnit sanační práce na historických objektech. Obecně nejznámějším výstupem činnosti WTA jsou směrnice, které pojednávají vždy o určité problematice z oboru sanace staveb a vychází z nejnovějších poznatků v daném oboru.               Řada z nich jsou v některých zemích  uznávány jako normy.

U nás se budete setkávat s těmito směrnicemi WTA :

2-9-04 D .... sanační omítky

4-4-04 D .... injektáže proti vzlínající vlhkosti

4-5-99 D .... vlhkost a salinita zdiva

4-6-05 D .... použití živičných stěrek i proti tlakové vodě

4-7-02 D .... plastové klíny u mech. metod podřezávání zdiva


A nezbytné české normy pro sanace vlhkého zdiva :

ČSN P 730610 .... sanace vlhkého zdiva

ČSN P 730600 .... hydroizolace staveb